مهوش شهریاری بار دیگر به ده سال حبس محکوم شد

طبق رای صادره‌ی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «افشاری»، «مهوش شهریاری (ثابت)»، شهروند بهایی، به اتهام «اداره جمعیت تحت عنوان فرقه انحرافی (مراد جامعه بهایی ایران است) به قصد برهم زدن امنیت ملی» یکبار دیگر به ده سال حبس تعزیری محکوم شده است.