آیدا راستی، شهروند بهایی با قرار وثیقه آزادشد

«آیدا راستی»، شهروند بهایی ساکن تهران، پس از سه ماه بازداشت موقت، در روز دوشنبه ۵دی۱۴۰۱، با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومان از زندان قرچک ورامین به طور موقت، تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. این شهروند بهایی در شامگاه ۶مهر ماه توسط ماموران امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.