تداوم بازداشت هفت پیرو آیین یارسان در کرمانشاه

هفت پیرو آیین «یارسان» به نام‌های «سید فریبرز شاه‌ابراهیمی»، «نوشاد ابراهیمی»، «سیاوش حیاتی»، «سید امین عباسی»، «فرزاد الماسی»، «سید سروش عباسی» و «سید فرهاد ذالنوری» در کرمانشاه همچنان در بازداشت به سر می‌بردند.