راهپیمایی انبوهی از جمعیت آزادشهر در حمایت از مولوی گرگیج

روز جمعه سوم دی‌ماه ۱۴۰۰، جمعیت انبوهی از مردم آزادشهر استان گلستان در حمایت از «مولوی محمد حسین گرگیج» امام جمعه عزل شده این شهر دست به تجمع اعتراضی و راهپیمایی زدند. وبسایت حال‌وش ویدیوهایی از این راهمپیمایی را منتشر کرده است که در آن صدها نفر شعار الله‌اکبر می‌دهند.