هما سرشار

هما سرشار روزنامه نگار، نویسنده، ویراستار چندین کتاب و مجری برنامه های رادیویی و تلویزیونی، و فعال مدنی است.