تلاش ایران‌وایر برای حقوق برابر پیروان تمامی ادیان

ما در ایران‌وایر سعی می‌کنیم در اخبار، گزارش‌ها، ویدیوها و کارتون‌ها مشکلات اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران را پوشش دهیم و با کمک همکاران حقوق‌دان، مشکلات اقلیت‌ها را در چارچوب قوانین ایران بررسی کنیم.
اگر شما هم در معرض تبعیض‌های دینی و مذهبی بوده‌اید، از امروز می‌توانید آن را گزارش کنید.