بازداشت یک شهروند بهائی در شیراز

پدرام عبهر

بر اساس خبر رسیده به ایران‌وایر، روز یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰، ماموران امنیتی یک شهروند بهائی ساکن تهران به نام پدرام عبهر را در شیراز بازداشت کردند. این شهروند بهائی برای دیدار پدر و مادرش به شیراز سفر کرده بود.