ارباب خسرو شاه‌جهان

ارباب خسرو فرزتد شاه‌جهان، بازرگان زرتشتی ساکن محله شهریاری یزد بود که به همراه برادران خود پرویز، رستم، گودرز و بهرام تجارتخانه جهانیان را در سال ۱۲۷۹ خورشیدی تاسیس کرد.