کیوان رحیمیان، شهروند بهایی در تهران بازداشت شد

صبح روز سه‌شنبه ۲۷تیر۱۴۰۲، ماموران امنیتی به منزل «کیوان رحیمیان»، شهروند بهایی ساکن تهران مراجعه کرده و این شهروند بهایی را دستگیر کردند. تاکنون، از دلیل بازداشت و اتهام نامبرده اطلاعی در دست نیست.

گلستان جاوید تهران؛ داستان غم‌انگیز یک گورستان

در ماه‌‌های اخیر، آزار‌واذیت بهاییان ایران با سنگ‌اندازی و ممانعت از دفن عزیزانشان در گورستان گلستان جاوید تهران، ادامه یافت. درباره گلستان جاوید تهران و آزارواذیت‌های روزهای اخیر، چه می‌دانیم؟