پیروان یمانی کیستند؟ در انفرادی و زندان چه بر آن‌ها می‌گذرد؟

طی سال‌های اخیر فشار بر پیروان اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران شدت بیشتری پیدا کرده است. «بهاییان»،‌ «منداییان» و نوکیشان مذهبی همواره در صدر فشارها از سوی حکومت در ایران بوده‌اند. یکی از آیین‌های مذهبی در ایران، «یمانی» نام دارد که مدعی زمینه‌سازی ظهور امام دوازدهم شیعیان است.

محکومیت سه شهروند بهایی در تهران به زندان، منع اقامت در تهران

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «افشاری»، سه شهروند بهایی به نام‌های «ولی الله قدمیان»، «منصور امینی» و «عطاالله ظفر» را، به اتهام «عضویت در گروه غیرقانونی به هدف برهم زدن امنیت کشور»، هر کدام به پنج سال زندان محکوم کرد.