بیانیه نواندیشان دینی در حمایت از مواضع مولوی عبدالحمید

در حالی که در هفته‌های اخیر فشارها بر «مولوی عبدالحمید»افزایش یافته است؛ جمعی از «نواندیشان دینی ایرانی داخل و خارج از کشور» با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود از مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی اعلام کردند و گفته‌اند «حمایت از خواسته‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه مولوی عبدالحمید، در حکم حمایت از خواسته‌های همه‌ ایرانیان» است.