۱۳ شهروند بهایی به حبس، تبعید، جریمه و محرومیت اجتماعی محکوم شدند

دادگاه انقلاب کرج ۱۳ شهروند بهایی را به حبس، تبعید، جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد. این شهروندان با اتهاماتی نظیر «اهانت و فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع اسلام»، «شرکت در تشکیل گروه و اداره اشخاص به قصد بر هم زدن امنیت کشور از طریق اقدام به ترویج بهاییت در اطفال، کودکان و نوجوانان»، «فعالیت آموزشی و ترویجی مغایر با شرع اسلام از طریق آموزش و ترویج بر اساس تعالیم بهاییت در مهد‌های کودک» و «تبلیغ علیه شرع اسلام از طریق آموزش کوچینگ» محاکمه شده‌اند.