فعالان مدنی و ماموستاهای سقز: برای مردن زندگی نمی‌کنیم، برای زندگی می‌میریم

بر اساس اطلاعاتی که به دست ایران‌وایر رسیده، گروهی از اعضای انجمن‌های مردم‌نهاد کرد در سقز، به همراهی جمعی از ماموستاهای آیینی این شهر، ضمن گردهم آمدن و خواندن بیانیه‌ای، خواستار ادامه اعتراضات مدنی و پایان احکام فله‌ای و بی‌مبنا برای معترضان شدند.