تداوم بازداشت سپهر ضیایی بدون اتهام در زندان اوین

با گذشت چهار هفته از بازداشت سپهر ضیایی در تهران این شهروند بهائی هم‌چنان بلاتکلیف در در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگه داشته شده است. مراجعات پی در پی خانواده ضیایی به دادسرای اوین هیچ نتیجه‌ای نداشته و مسئولین مربوطه هیچ پاسخ مشخص و روشنی در رابطه با اتهام و مدت قرار بازداشت سپهر ضیایی نداده‌اند.