وزارت اطلاعات بهاییان بازداشت شده را به «ترویج بی حجابی» متهم کرد

یک روز پس از یورش نیروهای امنیتی به منازل شهروندان بهایی و بازداشت چندین نفر از آنان در شهر‌های مختلف ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی این بازداشت‌ها را تایید کرد و به بازداشت شدگان اتهام «جاسوسی برای اسراییل» و «ترویج سازمان یافته بی حجابی» زد.

گزارش تکمیلی از بازداشت و تفتیش منازل بهائیان در ایران

در پی بازداشت و بازرسی منازل شهروندان بهائی در روز یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ده صبح یکشنبه ماموران امنیتی به منازل خانواده‌های رحمانی و میثاقی مراجعه کردند و با دردست داشتن حکم بازرسی و بازداشت سُها ثابتی (رحمانی) و ثریا منوچهرزاده (میثاقی) به تفتیش منازل و محل کار این دو شهروند پرداختند. ماموران پس از چند ساعت بازرسی و ضبط کتب و جزوات مربوط به آیین بهائی و بعضی وسایل شخصی مانند موبایل و لپ تاب، سُها ثابتی را بازداشت و به محل نامعلومی انتقال دادند.