شهدای بهایی جنگ ایران و عراق: سهیل روحانی

در دوران جنگ هشت‌ ساله ایران و عراق، هزاران شهروند بهایی مانند سایر هم‌وطنان‌ خود به جبهه رفتند و ده‌ها تن از آن‌ها کشته، مجروح یا اسیر شدند. جمهوری اسلامی تمایلی به نام بردن از آن‌ها در کنار سایر شهدای جنگ ندارد. «ایران‌وایر» در سلسله مطالبی به معرفی شهدای بهایی جنگ هشت‌ ساله می‌پردازد.

شما هم اگر شهدای بهایی را می‌شناسید و روایت دست‌‌اولی از زندگی آن‌ها دارید، با ایران‌وایر تماس بگیرید.

بازداشت سه شهروند اهل سنت در اهواز

یک منبع مطلع به ایران‌وایر خبر داد که سه شهروند اهل سنت در اهواز توسط نهاد نامشخصی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند.
به گفته این منبع آگاه آقایان عبد عذاری طرفی ۶۹ ساله، حسن نیسی ۶۶ ساله و مصطفی نیستی ۳۵ ساله از اهالی کوی مشعلی اهواز روز سه‌شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ هنگامی که به منزل یکی از دوستانشان دعوت شده بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.