بیانیه زندانیان پیشین و خانواده زندانیان مسیحی فارسی‌زبان در روز جهانی آموزش

شماری از زندانیان پیشین مسیحی و اعضای خانواده زندانیان مسیحی فارسی‌زبان امروز چهارم بهمن ۱۴۰۰ و در روز جهانی آموزش در اعتراض به نقض حق تحصیل مسیحیان فارسی‌زبان در مدارس و دانشگاه‌ها بیانیه‌ای اعتراضی صادر کرده‌اند.