احضار معین محمدی، شهروند بهایی به زندان یزد

«معین محمدی»، شهروند بهایی ساکن یزد جهت اجرای حکم به زندان احضار شد. بر اساس احضاریه الکترونیکی صادر شده، به این شهروند بهایی از تاریخ درج ابلاغیه در سامانه ابلاغ (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰) به مدت ۱۰ روز مهلت داده شده است تا خود را به شعبه اول دایره دادگاه انقلاب یزد معرفی کند.