بازداشت دو شهروند بهایی در شیراز

در ادامه بازداشت شهروندان بهایی در شهرهای ایران، روز چهارشنبه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۰ دو شهروند بهایی ساکن شیراز به نام‌های «سعید عابدی» و «وحید دانا» در منزل شخصی خود توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.