مسعود گلزاری

مسعود گلزاری

او که متولد ۱۳۱۳ در شهر تهران بود، در رشته‌های باستان‌شناسی و ایران‌شناسی تبحر داشت و به پژوهش و ترجمه آثار فراوانی مبادرت ورزیده بود. 

وی تحصیلات ابتدایی و سپس متوسطه را در تهران، رشت و کرمانشاه سپری کرد و از دانشگاه تهران در رشته باستان‌شناسی موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد شده بود. او همزمان با تحصیل در یکی از دبیرستان‌های استان کرمانشاه با تیم‌های باستان‌شناسی در استان‌های آذربایجان غربی و کرمانشاه نیز به همکاری می‌پرداخت. در سال ۱۳۵۰ به عضویت هیئت علمی گروه باستان‌شناسی و هنر دانشگاه تهران درآمد و در سال ۱۳۵۶ برای اخذ مدرک دکترای خود راهی انگلستان شد. 

او در سال ۱۳۶۳ به ایران بازگشت و به تدریس در دانشگاه پرداخت؛ اما در سال ۱۳۶۵ از دانشگاه تهران اخراج شد و از این روی، به تدریس در سایر دانشگاه‌های آزاد و همچنین دانشگاه شهرهای دیگر پرداخت.

 او در سال ۱۳۹۹ به علت بیماری ریوی فوت شد. محل دفن او، روستای «توت‌شامی» است که در استان کرمانشاه واقع شده است.

 یکی از رهبران اهل حق به مناسبت درگذشت وی پیام تسلیتی صادر کرد. 

از آثار تالیفی وی می‌توان به این کتب اشاره کرد:

 • ج‍غ‍راف‍ی‍ای ش‍ه‍ری و روس‍ت‍اشناسی، ت‍ه‍ران: کتابدار، ۱۳۸۶.
 • گزیده تاریخ ادبیات ایران: از کهن‌ترین دوران تا امروز، تهران: کتابدار، ۱۳۸۸.
 • کلیات علم اقتصاد (ترجمه، تلخیص و نوشته مسعود گلزاری)، تهران: کتابدار، ۱۳۸۶.
 • ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان–ک‍ردس‍ت‍ان، س‍ل‍س‍ل‍ه ان‍ت‍ش‍ارات ان‍ج‍م‍ن آث‍ار م‍ل‍ی: شماره ۱۴۷، تهران: ان‍ج‍م‍ن آث‍ار م‍ل‍ی، ۱۳۵۷.
 • بیستون و داریوش: یادبود پیروزی‌های داریوش یکم هخامنشی، تهران: نشر کتابدار، ۱۳۹۶.

 

او همچنین در تولید و ترجمه‌های مرتبط با ادبیات کودک نقش بسیار پراهمیتی را ایفا کرده است. از آثار مشهور وی می‌توان به این موارد اشاره کرد:

 • ورن، ژول، م‍ی‍ش‍ل اس‍ت‍روگ‍ف، ت‍رج‍م‍ه و ت‍ن‍ظی‍م م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۶۹.
 • ورن، ژول، ن‍اخ‍دای پ‍ان‍زده س‍ال‍ه، ت‍رج‍م‍ه م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادجو، ۱۳۶۴.
 • ورن، ژول، ف‍رزن‍دان ک‍اپ‍ی‍ت‍ان گ‍ران‍د، ت‍رج‍م‍ه م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۶۳.
 • ورن، ژول، ف‍ان‍وس‍ی ب‍ر ت‍ارک دن‍ی‍ا، ت‍رج‍م‍ه و ت‍ن‍ظی‍م م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۶۴.
 • توای‍ن، م‍ارک، م‍اج‍راه‍ای ه‍اک‍ل‍ب‍ری ف‍ی‍ن زی‍رن‍ظر م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۶۴.
 • ل‍ن‍دن، ج‍ک، س‍پ‍ی‍د دن‍دان، ت‍رج‍م‍هٔ م‍ح‍م‍د ش‍اطرل‍و، زی‍رن‍ظر م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۶۴.
 • ۳۶۵ ق‍ص‍ه ب‍رای ب‍چ‍ه‌ه‍ای خ‍وب، زی‍ر ن‍ظر م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: اش‍اره-دادج‍و، ۱۳۸۲

اطلاعات بیشتر درباره مسعود گلزاری

اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی

درباره ما

در این وبسایت اطلاعات مربوط به ادیان و مذاهب ایران گردآوری شده ودر درسترس شما قرار دارد. با مراجعه به فهرست و گزینه‌های سایت، به این اطلاعات دسترسی پیدا خواهید کرد. 

© Copyright Off-Centre Productions 2021