غلامعباس دواچی

استاد و رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، رئیس مؤسسه بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی، عضو نخستین هیئت مدیره انجمن حشره‌شناسی ایران. معاون وزارت کشاورزی، استاد کرسی دفع آفات، مدیرگروه گیاه‌پزشکی دانشکده کشاورزی، عضو شورای مرکزی دانشگاه‌های ایران، نیابت رئیس سازمان‌های بین‌المللی مبارزه بیولوژیک با آفات گیاهی، رئیس کنگره گیاه‌پزشکی ایران و عضو آکادمی علوم کارورزی فرانسه، عضو فرهنگستان ایران.

نام غلامعباس دواچی در صفحه مشاهیر دانشگاه تهران

اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی

درباره ما

در این وبسایت اطلاعات مربوط به ادیان و مذاهب ایران گردآوری شده ودر درسترس شما قرار دارد. با مراجعه به فهرست و گزینه‌های سایت، به این اطلاعات دسترسی پیدا خواهید کرد.

© Copyright Off-Centre Productions 2021