پرویز شهریاری

پرویز شهریاری، ریاضیدان و مترجم آثاری در حوزه فلسفه و فلسفه علم و دانش و همچنین مولف و مدرس کتاب‌های ریاضی بود.