زنان تاثیرگذار ایران؛ زیبا عزیزی، معلم و فرشته نجات دختران بلوچ

چهره شیرینش پیچیده در سربند فیروزه‌ای با حاشیه سرخ به رسم زنان بلوچ، با لبخندی محو روی لب، بر پشت زمینه اخرایی نقش بسته است. نام این زن جوان، «زیبا عزیزی» است؛ یک فعال اجتماعی و معلم که متولد سوم اسفند ۱۳۶۲ در روستای «عزیزآباد» شهرستان قصرقند استان سیستان بلوچستان است.