رستم گیو

رستم گیو بازرگان، سناتور و یکی از نیکوکاران جامعه زرتشتی ایران بود که خدمات عام‌المنفعه فراوانی انجام داد.