با یک اقلیت رو به انقراض در ایران آشنا شوید؛ ذکری‌ها

اقلیت ذکری‌ در سیستان و بلوچستان ایران به دلایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از سرکوب‌های رسمی و غیررسمی، به صورت پنهان زندگی می‌کنند. بسیاری از آن‌ها طی سال‌های گذشته مجبور به مهاجرت به پاکستان شده‌اند.

این گزارش در گفت‌وگو با فردی تهیه شده است که خانواده او تا دهه ۱۳۶۰ شمسی به این آیین باورمند بودند و برای مسلمان‌ شدن تحت فشار قرار گرفتند.