آرسن میناسیان

آرسن میناسیان داروساز و موسس اولین داروخانه شبانه‌روزی در ایران بود.