سیروس علایی

استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران، پژوهشگر تاریخ نقشه‌نگاری در ایران، نویسنده کتاب‌های «نقشه‌های عمومی ایران» و «نقشه‌های اختصاصی ایران»