توران شهریاری (بهرامی)

اولین شاعر زن زرتشتی و اولین زن اقلیت‌ دینی عضو هیئت مدیرهٔ کانون وکلای دادگستری ایران است.