جامعه جهانی بهایی: بهاییان ایران پس از مرگ هم در امان نیستند

جامعه جهانی بهائی روز دوشنبه چهاردهم فروردین، با انتشار بیانیه‌ای اقدام وزارت اطلاعات در دفن جسد یک شهروند بهایی در گورستان خاوران را «وقیحانه و وحشیانه» خوانده و نوشته است که بهاییان پس از مرگ نیز از تعقیب حکومت ایران در امان نیستند.

ثمین احسانی، مادر زندانی؛ جرم؟ آموزش به کودکان افغان

ثمین در سال ۱۳۶۴ در شهر گرگان متولد شد، مانند اکثر کودکان و نوجوانان بهایی بزرگ ‌شده در شهرستان‌ها، بهایی بودن خانواده‌اش و بعدتر، اعتقادات مذهبی خودش بهانه‌ای بود تا در دوران ابتدایی و متوسطه، همواره از سوی مسوولین اداری و دینی مدرسه مورد سرزنش و تبعیض قرار گیرد.