ابراهیم رئیسی؛ رییس جمهور در اعدام بهاییان چه نقشی داشته؟

«ابراهیم رئیسی» بیش از ۴۰ سال بر مسند مدیریت بخش‌های مختلف قوه قضاییه بوده است. از او به عنوان یکی از اعضای «هیات مرگ» در دهه ۶۰ نام می‌برند ولی در طی دوران کاری خود، احکام اعدام متعددی صادر، تایید یا اجرا کرده است.

گزارش زیر به بررسی اعدام تعدادی از شهروندان بهائی در دوران فعالیت رئیسی در قوه قضاییه کشور می‌پردازد.