بازداشت المیرا رحمانی، هنرمند بهایی در اصفهان

بنا به گزارش رسیده، صبح روز دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱، ماموران امنیتی به قصد بازداشت المیرا رحمانی، شهروند بهایی ساکن اصفهان به منزل او یورش برده و پس از ضبط تلفن‌های همراه، لپ تاب، کتب و عکس‌های مذهبی، نامبرده را هم بازداشت می‌کنند.