دفاع مولوی عبدالحمید از حقوق بهاییان در نماز جمعه زاهدان

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به این که حق بهاییان در ایران ضایع می‌شود، خواستار رعایت حقوق «همه شهروندان ایرانی» شد و درباره صدور احکام ارتداد برای بهاییان گفت: «نسل جدید این‌ها مسلمان نبودند که بخواهند از اسلام برگردند؛ غیر مسلمان به دنیا آمده‌اند و نمی‌توان حکم ارتداد داد.»