دفاع شاهزاده رضا پهلوی از وریا: «به کمتر از آزادی قانع نیستیم»

شاهزاده «رضا پهلوی»، آخرین شاهزاده ایران و از مخالفان جمهوری اسلامی خواستار آزادی «وریا غفوری»، بازیکن فوتبال که اخیرا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است، شد.

آقای پهلوی در توئیتی که روز جمعه ۴ آذر ۱۴۰۱ منتشر کرده، ضمن انتشار ویدیویی از صحبت‌های وریا غفوری در حمایت از مردم در چندین موقعیت متفاوت، نوشته است: «صدای وریا غفوری و‌ دیگر زندانیان سیاسی هستیم، و به چیزی کمتر از آزادی قانع نیستیم.»