۲۶ شهروند بهائی در شیراز به ۷۶ سال زندان محکوم شدند

شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس با ریاست سعید بلند زاده و مستشار شعبه، کامران زارع با با تایید اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی رای تجدیدنظر ۲۶ شهروند بهائی در شیراز را اعلام کرد. دادگاه برگزاری نشست‌ها و کلاس‌های تبلیغی و آموزشی بعضا با حضور افراد مسلمان و ترویج عقاید بهائیت از جمله مصادیق حکم صادره برشمرد.