عثمان محمدپرست

ایران را تمامی ایرانیان، فارغ از عقاید شخصی، دین یا مذهب‌شان ساخته‌اند. شهروندخبرنگاران «ایران‌وایر» در مجموعه‌ای، چهره‌های برجسته اقلیت‌های دینی و مذهبی را معرفی می‌کنند. شما هم اگر با شخصیت‌های برجسته اقلیت‌های دینی آشنایی دارید یا داستان زندگی و خدمات آن‌ها را می‌دانید، با ایمیل adyan@iranwire.com تماس بگیرید و روایت خود را با ما در میان بگذارید.

منوچهر نیکروز

ایران را تمامی ایرانیان، فارغ از عقاید شخصی، دین یا مذهب‌ خود ساخته‌اند. خبرنگاران و شهروندخبرنگاران «ایران‌وایر» در مجموعه‌ای، چهره‌های برجسته اقلیت‌های دینی و مذهبی را معرفی می‌کنند. شما هم اگر با شخصیت‌های برجسته اقلیت‌های دینی آشنایی دارید یا داستان زندگی و خدمات آن‌ها را می‌دانید، با ایمیل adyan@iranwire.com تماس بگیرید و روایت خود را با ما در میان بگذارید.

حسن زیرک

ایران را تمامی ایرانیان، فارغ از عقاید شخصی، دین یا مذهب‌شان ساخته‌اند. شهروندخبرنگاران «ایران‌وایر» در مجموعه‌ای، چهره‌های برجسته اقلیت‌های دینی و مذهبی را معرفی می‌کنند. شما هم اگر با شخصیت‌های برجسته اقلیت‌های دینی آشنایی دارید یا داستان زندگی و خدمات آن‌ها را می‌دانید، با ایمیل adyan@iranwire.com تماس بگیرید و روایت خود را با ما در میان بگذارید.

بازخوانی پرونده مرگ مشکوک رحمت‌الله حکیمان، شهروند بهایی

«خانم یکی از زندانیان برای گرفتن خبر از همسرش به دفتر دادستانی مراجعه کرده بود. بر روی میز، جواز دفنی را دیده که بر روی آن بزرگ نوشته شده بود رحمت‌الله حکیمان، فوت در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۶۲. ناگهان همه چیز دور سرش چرخید. چه‌طور ممکن است؟ او را چند روز پیش دستگیر کرده‌ بودند و در طی همین چند روز فوت کرده است؟ چرا به خانواده‌اش خبر نداده‌اند؟ اگر او امروز به آن‌جا نمی‌رفت، آیا مرگ حکیمان را به خانواده‌اش اطلاع نمی‌دادند؟ از تاریخ فوت او چند روز گذشته، پس جسد کجا است؟ اصلا چرا فرد سالمی مثل رحمت‌الله در زندان فوت کرده است؟» (نقل قول غیرمستقیم از همسر یکی از زندانیان بهائی کرمان)