شهدای بهایی جنگ ایران و عراق: داریوش محمدی

۲۴ تیرماه ۱۳۹۵، گورستان بهاییان شهرستان قُروه در استان کردستان با حکم مقام قضایی به عنوان تغییر کاربری با بولدوزر کاملا تخریب و صاف شد. در عملیات تخریب، تعداد زیادی از قبور، سنگ‌ قبرها، ساختمان غسال‌خانه، فضای سبز و درخت‌ها تخریب و خاک‌برداری شدند. در این محل، قبر یک سرباز شهید به نام «داریوش محمدی» هم وجود دارد. داریوش که شبیه چنین روزی در تیر ماه ۲۸ سال قبل در آن محل دفن شده بود، یکی از ده‌ها سرباز بهایی است که در طی دوران جنگ ایران و عراق شهید، مفقودالاثر، مجروح و معلول شده‌اند؛ ولی بنیاد شهید هیچ‌گاه این سربازان را به خاطر اعتقادات دینی‌شان با عنوان شهید یا جانباز نپذیرفت، نام آن‌ها در هیچ آماری از شهدای جنگ دیده نمی‌شود و هیچ کوچه و خیابان به یاد آنان نام‌گذاری نشده است.