حکایت حذف نیروهای اهل سنت از بدنه دولت در استان هرمزگان

شیخ احمد خنجی، امام جمعه اهل سنت پارسیان خاطر حذف نیروهای اهل سنت از دولت در مناطق سنی نشین و جایگزین آنها با نیروهایی که جایگاهی پیش مردم ندارند، از ابراهیم رییسی گلایه میکند. او می‌گوید: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مردم این منطقه اهل سنت هستند، توقع اهل سنت این است که مدیران کلیدی اهل سنت هم داشته باشند.