شهدای بهایی جنگ ایران و عراق؛ فیض الله جابری

در جنگ هشت ساله ایران و عراق، چندین هزار نفر از سربازان و شهروندان عادی کشور به اسارت ارتش عراق درآمدند. در زمان مبادله اسرا، بسیاری از اینان هیچ‌گاه به ایران بازنگشتند و از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. بنیاد شهید با اطلاع از نام آن‌ها، اینان را در زمره شهدا به حساب آورد. مطلب زیر، داستان زندگی یکی از این اسرای مفقود شده است؛ اما تفاوتی که این فرد با دیگران دارد این است که بنیاد شهید و نهادهای مشابه، او را به دلیل اعتقادات دینی در زمره شهدا و مفقودین به شمار نمی‌آورد. جمهوری اسلامی، تبعیض را در مورد بهاییان جان‌باخته در راه وطن هم اِعمال می‌کند.