دکتر حشمت‌الله روحانی، پزشک بهایی که ربوده شد

«حشمت‌الله روحانی نجف‌آبادی» در سال ۱۳۱۰ در نجف‌آباد که در آن زمان شهر کوچکی در اطراف اصفهان بود، در یک خانواده بهایی به‌ دنیا آمد. پدرش، «یدالله»، تاجر کتان و پارچه بود و کسب و کار پر رونقی در نجف‌آباد داشت.

در آن سال‌ها، نجف‌آباد با چهار هزار سکنه بهایی، از شهرهای پرجمعیت بهایی در ایران به‌ شمار می‌رفت و بخش بزرگی از اقتصاد شهر در دست بهاییان بود.