داستان قبرستان ارامنه تلو و تنها قبری که سالم مانده است

بالای همه قبرها علامت صلیب نصب شده است؛ اما هیچ‌کدام از قبرها سنگ یا نشانه و نوشته دیگری ندارند. این‌جا آرامستان ارامنه روستای «تلو» است. این قبرستان در شمال شرقی تهران و حوالی چند کیلومتری روستای تلو قرار گرفته است. روستایی که گفته می‌شود، ۲۰۰ سال قدمت دارد و بیشتر ساکنانش در گذشته از ارامنه بوده‌اند.