رستم باغ؛ ورود غیرزرتشتی‌ها ممنوع

درختان تنومند باغ از پشت دیوارهای بلند هم دیده می‌شوند. فروهر بزرگی که روی دیوار نقش بسته است و کاشی‌کاری‌های آبی لاجوردی هم از پشت دیوار دیده می‌شوند. روی تابلوی بزرگی که به در دو لنگه آهنی باغ چسبیده، نوشته شده است: «مجتمع مسکونی رستم باغ». این جا یکی از قدیمی‌ترین باغ‌های قدیمی تهران است؛ جایی در محله تهران‌پارس که حالا دیگر نشانه‌ای از باغ‌های میوه و درختان پرباری که در تهران قدیم در این منطقه به وفور دیده می‌شده، ندارد. رستم باغ اما هنوز پابرجاست؛ ولی ورود به این باغ زیبا که دور تا دورش مجتمع مسکونی قرار دارد، برای عموم امکان‌پذیر نیست. نگهبان رستم باغ می‌گوید، این‌جا مجتمع مسکونی زرتشتیان است و امکان ورود و تماشا نیست. درباره رستم باغ چه می‌دانیم؟