احضار سه نوکیش مسیحی ساکن رشت برای تحمل حبس

سه نوکیش مسیحی ساکن رشت به نام‌های سکینه (مهری) بهجتی، رامین حسن پور و همسرش سعیده (کاترین) سجادپور، برای اجرای حکم حبس احضار شدند. به گزارش سایت ماده ۱۸ که اخبار مرتبط با مسیحیان فارسی‌زبان را منتشر می‌کند برای این سه نوکیش مسیحی از طرف شعبه ۱ واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران احضاریه‌ای ارسال شده که مطابق آن تا ۲۰ روز فرصت دارند خود را به این شعبه معرفی کنند.