ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و نقض حقوق اقلیت‌های دینی

وبسایت ماده ۱۸ که اخبار مرتبط با نوکیشان مسیحی را منتشر می‌کند، روز ۱۲بهمن۱۴۰۰ در گزارشی از صدور قرار جلب به دادرسی برای «احمد (یوحنا) سرپرست»، «مرتضی حاجب مشهودکاری» و «ایوب (فرزین) پوررضازاده» به اتهام «فعالیت و تبلیغ و آموزشی و انحرافی مغایر و مخل شرع مقدس با وصف سردستگی و ارتباط با خارج از کشور» خبر داد.