جشن سده به روایت شهروندان زرتشتی ایران؛ هر سال کم‌رونق‌تر از پارسال

جشن سده یکی از آیین‌های مهم زرتشتیان در کشورهای مختلفی مثل «ایران» و «تاجیکستان» است. سده در غروب دهمین روز بهمن ماه برگزار می‌شود که در گاه‌شمار زرتشتی مقارن با شانزدهمین روز از ماه بهمن است و «مهرایزد» نام دارد. این جشن در حالی که خبرگزاری‌های رسمی ایران از «انجام اقداماتی برای ثبت جهانی» آن خبر می‌دهند، اما هر سال به دلایل مختلف با رونق کمتری در ایران در حال انجام است. شهروندان زرتشتی روایت خود را از برگزاری این جشن در استان‌های «یزد» و «کرمان» با ایران‌وایر در میان گذاشتند.