شعارهای نظام و محرومیت نظام‌مند سیستان و بلوچستان

به‌رغم شعارهای جمهوری اسلامی در حمایت از محرومان و با وجود تاکید قانون اساسی بر برابری حقوق شهروندان، برخی مناطق و استان‌های ایران از نظر شاخص‌های رفاهی و اقتصادی بسیار محروم‌تر از سایر نقاط کشورند. یکی از این استان‌ها، سیستان و بلوچستان است.
در این گزارش تلاش شده تا بر اساس برخی آمار رسمی جمهوری‌اسلامی، وضعیت این منطقه بررسی شود.

سه‌ دهه پس از درگذشت احمد مفتی‌زاده؛ سوال‌های بی‌جواب

بیستم بهمن‌ماه ۱۳۷۱ پرسنل بیمارستان آسیا در تهران، شاهد درگذشت مشکوک بیماری ۵۸ ساله بودند که قریب به یک‌ماه پیش‌تر با حضور ماموران امنیتی به آنجا منتقل شده بود. در بررسی علت ضعف و بی‌حالی عمومی، پزشکان تشخیص دادند که او به سرطان بدخیم کلیه هم مبتلا است؛ سرطانی که برای درمانش بسیار دیر شده بود.

این بیمار که ده‌ سال پایانی عمر را با بدترین شکنجه‌های روحی و جسمی در زندان‌های مختلف جمهوری‌اسلامی گذرانده بود، «احمد مفتی‌زاده» نام داشت. مفتی‌زاده نویسنده، اسلام‌شناس و از ردیف مجتهدان اهل سنت ایران بود که پیکرش روز ۲۱ بهمن همان سال به شهر سنندج منتقل و در میان بدرقه اهالی این شهر به خاک سپرده شد. دوست‌داران احمد مفتی‌زاده به دلیل احاطه او به ابعاد مختلف علوم دینی، لقب علامه را برای این مجتهد اهل تسنن به کار می‌برند.