آزادی موقت ۹ نوکیش مسیحی براساس رای شعبه دیوان عالی کشور

سازمان «ماده ۱۸» که درمورد مسائل مرتبط با نوکیشان مسیحی در ایران فعالیت می‌کند از آزادی موقت ۹ نوکیش مسیحی به قید وثیقه، و براساس حکم آبان ماه یکی از شعب دیوان عالی کشور که «تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی» را جرم ندانسته بود، خبر داده است.