کلیسای میناس مقدس؛ یادگار دوران قاجار در ده ونک

در روزگاری که محله امروزی «ونک» در تهران یکی از آبادی‌های «شمیران» بود و به جای ساختمان‌ها و برج‌های سر به فلک کشیده، تا چشم کار می‌کرد مزارع کشاورزی و باغ‌های سرسبز در میان تپه‌های اطراف آن دیده می‌شدند، بخشی از آبادی ونک به «ونک ارامنه» مشهور بود. کلیسای «میناس مقدس» یکی از یادگارهای همان دوران است؛ دوران حکومت «محمد شاه قاجار» که گروهی از ارامنه در بخش شرقی آبادی ونک ساکن شدند.