داستان غم‌‌انگیز کشور خانم و اولین حمام نمره یهودیان

از اولین حمام‌های نمره تهران؛ تنها حمام باقی‌مانده اقلیت‌های دینی شهر؛ تنها حمام تاریخی یهودیان تهران؛ تنها حمام عمومی دارای تزیینات گچ‌بری، آینه‌کاری، منبت‌کاری و…

این‌ها توصیفاتی هستند در وصف حمامی که قسمت زنانه آن «کشوریه» و قسمت مردانه آن «سلیمانیه» نام دارد؛ یک حمام قدیمی در محله «عودلاجان» که تا دهه ۸۰ فعال بود اما حالا به یک بنای تاریخی تبدیل شده و نامش در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.