برگزاری جلسه بازپرسی ۴ نوکیش مسیحی در دادسرای انقلاب دزفول

در پی صدور احضاریه‌ای که در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰ برای هشت تن از نوکیشان مسیحی در دزفول صادر شده بود، چهارنفر از آن‌ها به نام‌های علیرضا ورک شاه، محمد کائدگپ، اسماعیل نریمان‌پور و محمدعلی ترابی، روز گذشته برای تفهیم اتهام به دادسرای انقلاب دزفول مراجعه کرده و جلسه بازپرسی آن‌ها برگزار شد.