جلوگیری از دفن بهاییان تهران در بخشی از گورستان خاوران

«سیمین فهندژ»، سخن‌گوی دفتر «جامعه جهانی بهایی» گفته است بهاییان تهران از دفن مردگان خود در بخشی از گورستان «خاوران» که پیش از این محل دفن بهاییان بود، منع شده‌اند.

به گفته وی، مقامات از آن‌ها می‌خواهند تا پیکر درگذشتگان خود را در محل گورهای دسته‌جمعی قتل‌عام شدگان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ دفن کنند.

دکتر علیمراد داوودی

دکتر علی‌مراد داوودی استاد دانشگاه، نویسنده، مترجم و از چهره‌های برجسته جامعه بهائی بود.